19223-ext-01-lr

Inschrijving gestart

Habion heeft in LIFE 39 sociale huurwoningen beschikbaar. Voor deze woningen zoeken we groepen en individuele huurders die met elkaar willen samenwonen en elkaar vinden op basis van levensstijl. Dat betekent dat er naast de gebruikelijke verhuurvoorwaarden, zoals inkomen en inschrijfduur in Woningnet, aanvullende voorwaarden worden gesteld op het gebied van leefstijl en motivatie. Een commissie bepaalt op grond van een ingediende motivatie en daaropvolgende gesprekken wie uiteindelijk in aanmerking komt voor een woning in LIFE. Zo zorgen we er samen voor dat de uiteindelijke bewoners van LIFE aansluiten bij ons ideaal van een hecht netwerk buren die naar elkaar omkijken en samen het leven leuker en makkelijker maken.

HOE KAN IK INSCHRIJVEN?


De inschrijving voor de sociale huurwoningen van LIFE startte in de lente van 2019. Inmiddels hebben we met de eerste belangstellenden gesprekken gevoerd. Hieruit is een enthousiaste en betrokken groep voortrekkers gekomen die momenteel druk bezig is met het vormen van een gemeenschap. U kunt zich hier nog bij aansluiten. Er is nog een aantal woningen beschikbaar in de sociale huur in LIFE. 


Heeft u interesse in een woning in LIFE? Dan vragen we u om u in te schrijven door middel van onderstaand inschrijfformulier. Ook vragen we u om een motivatiebrief bij te voegen waarom u graag op deze plek samen met uw buren zelfstandig en gezellig oud zou willen worden. Een commissie van bewoners en Habion buigt zich vervolgens over de motivaties. Voldoet u aan de criteria, dan wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Klikt het van beide kanten? Dan kunt u direct uw woningvoorkeur doorgeven voor een woning die beschikbaar is en instromen bij de buren-bijeenkomsten. 


Let op! We mogen alleen woningen toewijzen aan mensen die voldoen aan onderstaande eisen. Als u niet voldoet aan de leeftijd- of inkomenseis komt u helaas niet in aanmerking. Ook moet u ingeschreven staan in de Stadsregio Amsterdam. U krijgt voorrang als u een sociale huurwoning achterlaat.


Motivatie

Als belangstellende moet u kunnen laten zien dat u de idealen van LIFE onderschrijft:

• U wilt samen leven vanuit de volgende waarden óf u herkent zich in de volgende waarden: ruimdenkend, voor een ander klaar staan, tolerant, betrokken.

• U wilt samen met andere bewoners aan een fijne leefomgeving bouwen en daar actief aan bijdragen binnen uw mogelijkheden.


Verderop leest u op welke manier u uw motivatie kunt vormgeven en insturen.


Overige voorwaarden

Naast motivatie gelden voor deze sociale huurappartementen de volgende voorwaarden:

  • u bent 60 jaar of ouder
  • u staat ingeschreven bij WoningNet
  • uw inkomen:
  1. voor een éénpersoonshuishouden ligt tussen € 22.675 en € 38.035
  2. uw gezamenlijk inkomen voor een tweepersoonshuishouden ligt tussen € 30.800 – € 38.035 of, 
  3. uw inkomen ligt tussen € 38.035 en € 55.000, maar u heeft een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of een ander officieel bewijs waaruit blijkt dat u voor ten minste 10 uur zorg per week voor de periode van minimaal één jaar nodig heeft 
  • u woont in Stadsregio Amsterdam op het moment van inschrijven voor LIFE
  • als u een sociale huurwoning achterlaat in Stadsregio Amsterdam, heeft u voorrang op mensen die geen sociale huurwoning achterlaten
  • als u een (sociale) huurwoning achterlaat, kunt u een verhuurdersverklaring overleggen (deze kunt u aanvragen bij uw huidige woningcorporatie of verhuurder)
  • Voor groepen geldt dat alle personen van de groep aan deze voorwaarden moeten voldoen. Het kan natuurlijk zijn dat niet iedereen in de groep voor een sociaal huurappartement in aanmerking komt, maar deze persoon wél geschikt is voor een huurappartement in de vrije sector. In dat geval, kunt u zich gewoon als groep inschrijven en krijgen deze groepsgenoten na eventuele toelating van de groep door Habion, voorrang om een vrije sector appartement te huren van Bouwinvest. Uiteraard alleen als deze persoon aan de inkomenseisen van Bouwinvest voldoet.


De commissie heeft het eindoordeel over de toewijzing van de woningen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie besluiten af te wijken van de gestelde voorwaarden en een uitzondering maken op basis van motivatie. De inkomenseis en de inschrijving bij Woningnet zijn echter bindend.


Hoe kan ik mij inschrijven?

In LIFE komt naast individuele huurders ook ruimte voor bestaande of nieuw op te richten woongroepen. De inschrijfprocedure voor groepen wijkt af van die voor individuele huurders.

Klik hier voor het online inschrijfformulier. linkt door naar formulier op website Habion


Inschrijven als individu

Als individu wordt u enthousiast van de wijze van samenleven die LIFE voor ogen heeft. Deze manier draagt voor u bij aan gelukkig ouder worden. U zoekt gelijkgestemden met wie u dat zou willen doen. 

Klik hier voor het online inschrijfformulier. Of dowload het formulier hieronder. Het volledig ingevulde formulier stuurt u samen met de gevraagde documenten naar life@habion.nl


Inschrijven als groep

Als groep hebben jullie elkaar al gevonden, maar zoeken nog een fijne en passende woonplek om samen het leven in te vullen. Jullie staan er voor open om samen met de andere bewoners van LIFE een community te gaan vormen en dragen daar actief aan bij. U schrijft zich in als groep van 2 tot maximaal 10 personen.


Jullie schrijven je in als groep van 2 tot maximaal 10 personen. Klik hier voor het online inschrijfformulier. Alle individuele inschrijfformulieren van de groepsleden dienen in één aanvraag verstuurd te worden, samen met jullie persoonlijke én groepsmotivatie.  De volledig ingevulde formulieren sturen jullie naar life@habion.nl


Hoe schrijft u zich in?

U kunt uw volledig ingevulde inschrijfformulier en motivatie sturen naar life@habion.nl. Wij nemen daarna contact met u op.

Pas als u in aanmerking komt voor een appartement wordt u gevraagd om inkomensgegevens en een verhuurdersverklaring op te sturen. Mocht u geselecteerd worden, lopen we samen met u door welke andere gegevens we van u nodig hebben. Mocht u vragen hebben over uw inschrijving, kunt u contact opnemen via life@habion.nl.

life-collage-linksboven-at-2x

Wat gebeurt er na inschrijving?

Voorselectie
Op 18 maart hoort u of u bent toegelaten tot de voorlopige selectie van gegadigden.

Gesprekken en kennismaking
Bent u geselecteerd? Dan wordt u uitgenodigd om op 25 maart uw motivatie mondeling toe te lichten. Op deze dag ontmoet u ook alle andere enthousiaste Amsterdammers die graag in LIFE willen wonen en gaat u met elkaar in gesprek. Als u wordt uitgenodigd, ontvangt u meer informatie over het programma van deze selectiedag.

Definitieve selectie
Op 31 maart bepaalt een commissie wie er definitief geselecteerd is.

De vorming van een collectief
Habion heeft een verzoek aan de gemeente Amsterdam gedaan om deze bijzondere manier van zelfstandig samenwonen binnen de sociale huur toe te staan in LIFE. Om dit mogelijk te maken én om ervoor te zorgen dat u als huurder allen inspraak heeft in het reilen en zeilen van het gebouw en de toekomstige toewijzing van nieuwe buren, moet u zich verenigen. Dit zal in de praktijk lijken op hoe kopers zich verenigen in een VVE. Er zijn verschillende vormen mogelijk, bijvoorbeeld een wooncoöperatie of een coöperatieve vereniging. De oprichting hiervan gebeurt onder begeleiding van Habion, die daarin het voortouw neemt en u ontzorgt. Deze oprichting zal plaatsvinden tussen 1 april en 1 mei 2019.

Indienen aanvraag
Uiterlijk 1 mei dienen we gezamenlijk de aanvraag in bij de gemeente Amsterdam.

Vervolg
Er wordt gestreefd om aan het begin van de zomer een definitief besluit te ontvangen. Intussen is de bouw in volle vaart en krijgt u, afhankelijk van hoe snel dat gaat, in de winter van 2019 de sleutel. In de zomer en herfst van 2019 gaan de vrije sector huurwoningen in verhuur en organiseren we aan aantal activiteiten om ook die buren voor oplevering te ontmoeten.

Interesse in LIFE?

Interesse in de vrije sector huur of op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief